ธีม: Plant

หลักๆ ของธีม Plant คือการปรับแต่งผ่านเมนู รูปแบบเว็บ -> ปรับแต่ง นะครับ ซึ่งรายละเอียดจะมีดังนี้ครับ

  1. การติดตั้ง Plant และ Fruit (Child Theme)
  2. การปรับแต่งหน้า อัตลักษณ์ (โลโก้) เว็บไซต์
  3. การปรับแต่งหน้า General
  4. การปรับแต่งหน้า Header
  5. การปรับแต่งหน้า Body
  6. การปรับแต่งหน้า Footer
  7. การปรับแต่งหน้า Menu
  8. แนะนำ UI และการตั้งค่าเบื้องต้นของ Smart Slider 3
  9. การตั้งค่าการแสดงผลของ Smart Slider 3 แบบต่างๆ

หมายเหตุ: ปลั๊กอิน Smart Slider 3 Pro นั้นมากับธีมนะครับ เวลาจะอัพเดทต้องอัพเดทผ่านธีมเท่านั้น ไม่มี License ให้กรอกแยกครับ – ปกติไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากเวอร์ชั่นใหม่ออก เราก็จะอัพเดทธีม Plant ตามครับ